Deti sú naša budúcnosť

Poplatky

Platné od 1.9.2018. Ponúkame Vám opateru a starostlivosť pre Vaše dieťa.

Mesačný pobyt

Celodenný do 3 rokov

Celodenný od 3 rokov

Čas

od 7:00 do 17:00

od 7:00 do 17:00

Školné/ mesiac

300,- €

220,- €

Stravné/ deň

1,90,- € (možnosť diétneho stravovania v sume 2,10,- €)

1,90,- €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023


Od 1. mája 2023 sa dotácia na stravu poskytuje na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. Neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.


Výška dotácie

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu

Viac na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022.html?page_id=1196755https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373

 
 

Je to jednoduché! Kontaktujte nás na jeden z nižšie uvedených kontaktov. Ak máme pre Vaše dieťa miesto – vyplňte „Žiadosť o prijatie dieťaťa“ a „Potvrdenie detského lekára“. Po ich doručení, dohodneme sa na nástupe Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vás!

Kontaktujte nás

navštívte nás

Naša poloha nám umožňuje pravidelne navštevovať bábkové divadlo, rôzne výstavy a atrakcie

Moyzesova 22, Košice

zavolajte nám

V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám odpovieme na Vaše dotazy

+421 905 638 899

Napíšte nám

Máte otázku, sťažnosť či pripomienku?

moyzeska@gmail.com

skolkabarancek@gmail.com

Close Menu