Vyberte si správnu cestu, pridajte sa k nám!

Baranček je tá správna voľba aj pre Vaše dieťa.
Zapíšte ho k nám!

ZÁPIS
Termín zápisu na školský rok 2024/2025 je nasledovný: Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 je potrebné sa vopred nahlásiť na termín zápisu (kedy dostanete konkrétny čas), prípadne je možná realizácia zápisu elektronickou formou.

Zápis detí sa koná:
2.5.2024 v čase od 8:30 – 11:30 hod. a od 13:00 – 15:00 hod.
3.5.2024 v čase od 8:30 – 11:30 hod. a od 13:00 – 15:00 hod.

Podmienky prijatia detí:

– Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

– Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

– S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

– Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

– Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Podávanie žiadostí:
Rodič môže podať žiadosť:
-osobne,
-poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
– e-mailom skolkabarancek@gmail.com alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

V prípade záujmu nám môžete poslať Vašu predbežnú prihlášku na našu emailovú adresu, alebo si dohodnite s nami stretnutie. Vaše dieťa vieme prijať v prípade voľného miesta aj počas školského roka.

Termín a miesto podávania žiadostí pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka zverejní riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho roka.

Z dôvodu mimoriadnej situácie nie je potrebná osobná účasť na zápise. 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

Žiadosť o prijatie do materskej školy musí byť kompletne vyplnená a podpísaná. Po podaní žiadosti dostane zákonný zástupca bližšie Usmernenie emailom. 

Pri nástupe zákonný zástupca poskytne k nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ spravidla do 31. júna kalendárneho roka (po písomnom oznámení zriadovateľa).

Teší nás ak ste si vybrali pre Vaše dieťa práve našu materskú školu, budeme sa snažiť udržať si Vašu priazeň a dôveru.

navštívte nás

Naša poloha nám umožňuje pravidelne navštevovať bábkové divadlo, rôzne výstavy a atrakcie

Moyzesova 22, Košice

zavolajte nám

V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám odpovieme na Vaše dotazy

+421 905 638 899

Napíšte nám

Máte otázku, sťažnosť či pripomienku? Sme tu pre Vás a radi Vám odpovieme

moyzeska@gmail.com

Close Menu