Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na miesto pedagogického asistenta v MŠ

Súkromná materská škola Baranček
Moyzesova 22, 040 01 Košice

týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie,

že dňa 14.8. 2023

sa uskutoční v rámci implementácie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

 výberové konanie na miesto pedagogického asistenta v MŠ na 50% úväzok

Kvalifikačné a iné predpoklady:
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
· v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
· úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
· v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
· v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
· v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
· V neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Ďalšie predpoklady :
· Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk so štátnou jazykovou skúškou
· Pracovné skúsenosti: skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí

Ďalšie požiadavky:

 • motivácia k práci s malými deťmi vo veku 2-3 rokov,
 • komunikácia v anglickom jazyku,
 • dôveryhodnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • morálne kvality,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • doklad o vzdelaní- fotokópia,
 • profesijný životopis

  Žiadosť, profesijný životopis zašlite najneskôr do 31.07.2023 na e-mailovú adresu: moyzeska@gmail.com s predmetom: „Pedagogický asistent SMŠ Baranček “

  Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy dňa 14.8. 2023 od 14.00-16.00 hod.

  Mgr. Darina Hronská
  poverená riadením MŠ

Kontaktujte nás

navštívte nás

Naša poloha nám umožňuje pravidelne navštevovať bábkové divadlo, rôzne výstavy a atrakcie

Moyzesova 22, Košice

zavolajte nám

V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám odpovieme na Vaše dotazy​

+421 905 638 899

Napíšte nám

Máte otázku, sťažnosť či pripomienku?

moyzeska@gmail.com

skolkabarancek@gmail.com

Close Menu